آیتم_ضروری_کمد

آیتم های ضروری برای کمد زمستانیتان

با سرد شدن هوا استایل های لباس پوشیدن نیز تغییر میکند. برای داشتن استایل های متنوع در پاییز و زمستان کم شما آیتم های ضروری نیاز دارد تا با ساختن یک کمد کپسولی استایل های متفاوتی را خلق کنید. در این پست تعداد ازین آیتم هارا معرفی کرده ایم

<<< ادامه

این آیتم ها را در کمد لباس خود داشته باشید!

اگر بخواهید با تغییر فصل کمدتان را مرتب کنید کدام آیتم ها را همیشه و در هر فصلی در کمدتان نگه میدارید؟ در این پست برای شما به چند آیتمی اشاره کردیم که دوره ی خاصی ندارند و همیشه باید در کمد لباسمان باشند تا در مواقع نیاز آن ها را بپوشیم.

<<< ادامه