استایل جین

ترند شلوار جین

شلوارهای بگ  اگر یه استایل وجود داشته باشد که در همه دوره‌ها پرطرفدار بوده باشد، لباس‌های گشاد وراحت است. شلوارهای بگ ترندی است که از سال قبل آغاز شده و امسال نیز طرفدارهای بیشتری جذب خواهد کرد.  شلوار جین‌های طرح‌دار  این طرح‌ها امکان دارد به شکل زاپ باشند یا خلاقیتی در نوع دوخت  و پارچه […]

<<< ادامه