استایل_بیانسه

استایل بیانسه در گذر زمان

نام بیانسه همواره بین خوش پوش ترین زنان آمریکایی میدرخشد و استایل های او الهام بخش بسیاری از افراد است. اما استایل های بیانسه درگذر زمان تغییرات بسیاری داشته است. در این پست استایل های بیانسه را از سال های 2001 تا به .امروز مرور میکنیم

<<< ادامه