استایل_بیلی_پورتر

بیلی پورتر عجیب

بیلی پورتر همیشه با لباس هایش حاشیه ساز شده است تا جایی که مورد تهدید نیز قرار گرفته. اما با جسارت به پوشیدن استایل های خاص و عجیبش ادامه میدهد. نظر شما درباره استایل های او چیست؟

<<< ادامه