افسردگی

سلبریتی‌های درگیر افسردگی

افسردگی یک بیماری روانی است که تبعیض قائل نمی شود و می تواند بر افراد در هر سنی و طبقات مختلف تأثیر بگذارد. اگرچه تصوراکثر افراد تصور میکنند بزرگ‌ترین ستاره‌های جهان همه چیز را دارند ، اما حقیقت این است که افسردگی می‌تواند افراد مشهور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

<<< ادامه