المپیک۲۰۲۰_توکیو

ورزشکار یا ستاره ی سینما؟

با اینکه این خانم ها در طی مسابقات زیادی برای کشورشان افتخار آفرینی کردند، اما پس از دیده شدن آن ها در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، چهره آن ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از منتقدان معتقدند که این ها باید ستارگان سینما می شدند. در این پست در مورد برخی از این چهره ها مطالبی برای شما ارائه شده است. لطفا نظرات خود را بنویسید.

<<< ادامه