برند پایدار

روز جهانی بهداشت و سلامت در محل کار

امنیت شغلی در مد اخلاقی

ما هر روز شعارهای زیادی می‌شنویم که در آن از حق کارگران صنعت مد صحبت می‌شود. امروز روز جهانی بهداشت و سلامت محیط کار است. شما درباره سلامت محیط کار در فشن چه قدر اطلاع دارید. برندهای اخلاقی زیادی محیط امنی برای کارگران ایجاد می‌کنند که به بعضی از مشهورترین آنها اشاره کرده‌ایم.

<<< ادامه