بریجرتون

حقیقت‌هایی از بریجرتون که شمارا به تماشا ترغیب می‌کند

اگر تابه‌حال سریال بریجرتون را ندیده اید، این پست حقایقی را به شما میگوید که شمارا مشتاق میکند آن را تماشا کند. فصل دوم این سریال تا دو ماه آینده پخش خواهد شد

<<< ادامه