بنفش

بنفش هارو بشناس

همانطور که میدانید بنفش را رنگ سلطنتی می¬نامند.رنگی محبوب که نماد اصالت و ثروت نیز هست.در این پست شمارو با انواع این رنگ آشنا میکنیم.

<<< ادامه