بوسه

آنچه درباره بوسه نمیخواهید بدانید

بوسیدن یک اتفاق شگفت انگیز است. بوسیدن باعث آزاد شدن ماده شیمیایی دوپامین در بدن میشود که مستقیما با احساس لذت در مغز در ارتباط است. اما حقایق دیگری نیز با بوسیدن اتفاق میفتد که در این پست به آنها اشاره کرده ایم.

<<< ادامه