ترند قدیمی

ترندهای جالب در دهه‌های مختلف

ترندهای زیادی در هر فصل ایجاد می‌شوند که دیدنشان جالب است اما لز.ما نباید دنبالشان کرد. اگر سری به عکس‌های قدیمی خود بزنید خیلی از این ترندها و مدها را خواهید دید. چند تا از ترندهای مشهور در چند دهه اخیر را با هم ببینیم.

<<< ادامه