جواهرات_اسکار

بهترین جواهرات اسکار

نمیتوان نقش جواهرات را در درخشش سلبریتی‌ها در مراسم بزرگی مانند اسکار نادیده گرفت. به نظر شما کدام سلبریتی بهترین انتخاب را داشته است؟

<<< ادامه