جیجی

زین و جی جی از آغاز تا امروز

زین و جیجی زوج جوان مشهور از یکدیگر جدا شدند و این جدایی حواشی بسیاری به دنبال داشت. اما این اولین جدایی این زوج نیست. این پست رو مطالعه کنید تا به طور خلاصه رابطه آنها را مرور کنید

<<< ادامه