جیمز باند

ده بهترین لحظه مد دختران باند

طرفداران سری فیلم‌های باند حتما با دختران این فیلم‌ها نیز آشنا هستند. دخترانی که نماد جسارت، شجاعت و البته زیبایی و زنانگی هستند. 10 لحظه‌ی به یادموندنی از فشن دختران باند را در این مطلب معرفی کرده‌ایم.

<<< ادامه