رنگ_لاک_ترند۲۰۲۱

ترند بهار طراحی و لاک ناخن

اگر برای بهار امسال میخواهید یک تنوع ایجاد کنید و نمیدانید از کجا شروع کنید، راحت ترین کار، تغییر و تحول هفتگی لاک و طراحی ناخن هاست. حتی اگر نخواهید به آرایشگاه بروید و خودتان ناخن هایتان را مرتب کنید هم میتوانید با عوض کردن رنگ و طراحی آن ها حال و هوای متفاوتی در خود ایجاد کنید. در این پست برای شما از ترندهای لاک و طراحی ناخنی که در مجلات معتبر در معرفی ترند بهار سال ۲۰۲۱ آورده شده است، صحبت میکنیم.

<<< ادامه