روان

مراقبت از خود مهم‌ترین کار روزانه

در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری باید به فکر مراقبت از خودمان به ویژه مراقبت از روانمان باشیم. به خصوص در حال حاضر که پاندمی و خطرات ناشی از آن حسابی زندگیمان را تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط چه کاری از ما بر می‌آید تا زندگی را برای خودمان و دیگران ساده‌تر کنیم.

<<< ادامه