زندگی_نامه_گلشیفته

پنج لحظه تاریخ ساز در کارنامه کاری گلشیفته

گلشیفته از بانوان موفق، هنرمند و با استعداد ایرانی که بارها باعث افتخار ما ایرانیان شده است. از آنجایی که در منابع فارسی زبان محدودی به بررسی کارنامه کاری او پرداخته شده است، ما برای شما اطلاعاتی را گردآوری کرده ایم که در این مقاله باهم نگاهی به پنج لحظه تاریخ ساز در زندگی حرفه ای او میاندازیم.

<<< ادامه