طراح_مد

ایو سن لوران

ایو نوجوانی بود که رویای طراحی لباس مسحورش کرده بود و توانست به یکی از موفق ترین طراحان صنعت مد تبدیل شود. ایو سن لوران، طراح مد بانفوذ اروپایی بود که صنعت مد را از دهه 1960 تا امروز تحت تاثیر قرارداد .در سال 2001 او اجازه داد فیلمی از زندگیاش توسط دیوید تبول ساخته شود. در این مطلب قصد داریم تا مروری بر زندگی این چهره موفق و ماندگار فشن کنیم.

<<< ادامه