عطر شماره 5

شنل، انقلابی در مد

شاید به این موضوع کمتر توجه کرده باشیم اما بسیاری از لباس‌ها که مد روز تلقی می‌شوند در واقع قدمت خیلی زیادتری دارند و حاصل کار طراحان افسانه‌ای مثل کوکو شنل هستند. کوکو شنل به طراحی‌های بی‌زمان که از مد نمی‌افتند مشهور است. حتی امسال هم در ران‌وی‌ها تاثیر کارهای او دیده می‌شود. تعدادی از کارهای شنل که انقلابی در صنعت مد ایجاد کرده‌اند را با هم مرور می‌کنیم.

<<< ادامه