فندی

فنداچه، نمایش مد دو افسانه

هفته مد امسال لندن سورپرایزهای خاصی داشته است. برند فندی و ورساچه علاوه بر نمایش‌های مد معمولی که دارند یک نمایش مد خاص نیز برگزار کرده‌اند. این دو برند طراحان خود را با هم مبادله کردند تا ترکیبی از دیدگاه دو برند را ایجاد کنند. اسم این نمایش مد فنداچه بود.

<<< ادامه