لویی_ویتون۲۰۲۱

اولین شو حضوری لویی ویتون در سنگاپور بعد از یک سال

به نظر شما باریدن باران در فضای داخلی یک سالن در حالی که مدل های مختلف در حال نمایش لباس هایی هستند که بر تن دارند، چه قدر میتواند کنترل تمرکز و آرامش برگزارب شو را برهم زند؟ این اتفاق دقیقا در اولین شو حضوری لویی ویتون، همین هفته گذشته در سنگاپور افتاد. ورق بزنید و چند نکته جالب در مورد این شو بخوانید.

<<< ادامه