ملانیا_ترامپ

شیک ترین خانم ها در کاخ سفید!

از دیرباز تا کنون استایل خانم هایی که به نوعی در جامعه مورد توجه بودند، در سبک مد آن دوران اثرگذار بوده است. در زمینه هنر و موسیقی به یک شکل و در زمینه های سیاسی و عمومی تر به یک شکل دیگر. در این پست در مورد استایل های مورد توجه از شیک پوش ترین همسران رؤسای جمهور ایالت متحده برای شما مطالبی جمع آوری شده است.

<<< ادامه