نمایش_مد

انواع طراحی لباس

طراحان مد با توجه به اهداف و ویژگی‌های برند و لباسی که تولید می‌شود از تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. بر این اساس مد در انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌شود. امروز انواع مدها و تفاوتشان را بیان کردیم که به شناخت بیشتر و انتخاب راحت‌تر ما کمک می‌کند.

<<< ادامه