هفته مد

استایل‌های خیابانی در هفته مد پاییز زستان 2022

استایل‌های خیابانی در هفته مد پاییز 2022 نیویورک

مد تنها در رانوی‌ها جریان ندارد بلکه در هفته‌های مد می‌توانید در گوشه و کنار شهرهای بزرگ انواع ترندها و مدهای جدید را ببینید.

<<< ادامه

فنداچه، نمایش مد دو افسانه

هفته مد امسال لندن سورپرایزهای خاصی داشته است. برند فندی و ورساچه علاوه بر نمایش‌های مد معمولی که دارند یک نمایش مد خاص نیز برگزار کرده‌اند. این دو برند طراحان خود را با هم مبادله کردند تا ترکیبی از دیدگاه دو برند را ایجاد کنند. اسم این نمایش مد فنداچه بود.

<<< ادامه