پاندمی

ماسک‌های عجیب دوران پاندمی

از زمان شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک نه تنها مهم و حیاتی شده بلکه حتی بخشی از مد و فشن را نیز شامل شده است. دراین مدت افراد مختلف ماسک‌های متفاوتی تولید کرده‌اند که بعضی از آنها جالب و کمی عجیب هستند.

<<< ادامه