کامیلا_کابلو_در_سیندرلا

سیندرلای مدرن در این تابستان به چه شکل خواهد بود؟

همه ی ما کم و بیش با داستان افسانه ای سیندرلا آشنا هستیم. تابستان امسال یک نسخه ی جدید و مدرن تر از سیندرلا خواهیم دید که به نسخه قرن بیست و یکم مشهور است. بعد از انتشار تریلر رسمی این نسخه ی جدید نکات جالبی در این فیلم به چشم میخورد که در این پست برخی از آن ها را برای شما بررسی کرده ایم.

<<< ادامه