گلشیفته

۱۰ حقیقت که در مورد گلشیفته نمیدانید!

گلشیفته فراهانی از هنرمندان توانمند، حرفه ای و جذاب ایرانی است که تقریبا در هر دوره ای به یک شکلی به عنوان یک بانوی ایرانی افتخار آفرینی کرده است. از همکاری با کارتیه و تبلیغ جواهراتی که زیبایی او را چند برابر کردند بگیرید تا نقش آفرینی های متعددی که آخرین آن ها منجر به ثبت شدن اسم او در لیست ۱۰ ستاره بازیگر imdb شد. در این پست برای شما از ۱۰ حقیقتی صحبت میکنیم که ممکن است در مورد او ندانید.

<<< ادامه